Individuele grenzen verleggen

Iedereen heeft ambities, wil grenzen verleggen, zichzelf ontwikkelen en een rol van betekenis vervullen in de maatschappij. Dat geldt niet alleen voor de kinderen die bij ons zorg en onderwijs krijgen maar ook voor de betrokken professionals. Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg is voor kinderen en jeugdigen een veilige plek waar ze gestimuleerd worden om hun unieke talenten te benutten en in te zetten, en hun eigen grenzen gaan verleggen. Voor de professionals zijn we een kennisinstituut dat innovatie en samenwerking nadrukkelijk stimuleert waarbij onze focus ligt op onderwijs-zorg combinaties. Onze kennis en expertise gaan we delen met onze partners in onderwijs en zorg. Daarnaast streven we ernaar om de zelfredzaamheid en participatie van het kind te ondersteunen zodat ze een plek vinden in de maatschappij.

 

Groot en klein tegelijk

Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg lijkt groot doordat een aantal organisaties samen in één gebouw samenwerkt. We zijn daarentegen ook klein omdat we ons richten op de unieke en specifieke behoeften en talenten van het kind/jeugdige. Het kind/jeugdige staat voor ons centraal. Voor kinderen/jeugdigen is dat zichtbaar doordat we maatwerk in onderwijs en zorg op individueel niveau bieden en we bijvoorbeeld de lestijden van de scholen op elkaar hebben aangepast.

 

Unieke talenten en kwaliteiten inzetten 

Ons verhaal vertellen we aan de hand van bovenstaande afbeelding. Ieder kind heeft een eigen route te bewandelen, heeft eigen unieke kwaliteiten en kan met die kwaliteiten de doelen die hij/zij zelf stelt bereiken. In vergelijkbare zin sluit dit verhaal ook aan op onze eigen medewerkers. Ook zij hebben ambities en talenten, willen zich verder ontwikkelen en persoonlijke grenzen verleggen.


Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg
is een samenwerking van Aloysius Stichting, Mutsaersstichting en de Wijnberg
Kasteel Hillenraedtstraat 36
6043 HK Roermond T 0475 320 805
info@kecdedonderberg.nl  www.kecdedonderberg.nl