wat doen we?

Binnen ons Kennis- en Expertisecentrum werken verschillende organisaties van onderwijs en zorg intensief samen waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en expertise. We bieden maatwerk op diverse vlakken:

  • (Voortgezet) Speciaal Onderwijs
  • Zorg voor kinderen met een leer- en ontwikkelingsprofiel.
  • Ambulante begeleiding
  • (Brug naar) arbeid

 

Wilt u meer weten over het onderwijs binnen het KEC? U vindt hier de schoolgidsen van de verschillende onderwijsorganisaties!

De Wijnberg (SO / VSO)

VSO De Ortolaan

SO De Spoorzoeker

 

Wilt u meer weten over de zorg binnen het KEC? Bekijkt u hier de website van de Mutsaersstichting! De Mutsaersstichting onderscheidt zich door vroeg-interventies met behulp van een complete integratie van GGZ, Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs en opvang. Er wordt systematisch en vraaggericht gewerkt in een multidisciplinaire context. Zorgprogrammering is een kwaliteits- en kennisinstrument waarmee de zorgverlening goed beschreven is en goed meetbaar gemaakt kan worden. Meer informatie over de diverse zorgprogramma's vindt u hier.

 

 

Dagelijks staat een betrokken team van professionals klaar om alle kinderen in een specialistische, pedagogisch veilige situatie die vaardigheden te laten verwerven die hen optimaal in staat zullen stellen om samen met anderen in onze samenleving te kunnen functioneren.


Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg
is een samenwerking van Aloysius Stichting, Mutsaersstichting en de Wijnberg
Kasteel Hillenraedtstraat 36
6043 HK Roermond T 0475 320 805
info@kecdedonderberg.nl  www.kecdedonderberg.nl