wie zijn wij?

Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg is een coöperatie die gevormd wordt door Aloysius Stichting (SO de Spoorzoeker, VSO de Ortolaan en Triade), Mutsaersstichting en de Wijnberg (SO en VSO) . Al deze organisaties delen het geloof in de ontwikkelingskracht van kinderen. Ieder kind heeft talent en dromen en samen worden deze dromen verwezenlijkt. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met alle relevante partijen uit het werkveld.

Om de integraliteit te realiseren en te benadrukken is voor het eigendom, de bedrijfsvoering, het onderwijs, de ondersteuning en de aansturing een coöperatie opgericht. Deze binding van onderwijs- en jeugdzorg partners in één rechtspersoon is uniek in Nederland.

 

Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg verbindt niet alleen Passend Onderwijs, de Jeugdzorg en de Participatiewet maar ook alle relevante partners.


Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg
is een samenwerking van Aloysius Stichting, Mutsaersstichting en de Wijnberg
Kasteel Hillenraedtstraat 36
6043 HK Roermond T 0475 320 805
info@kecdedonderberg.nl  www.kecdedonderberg.nl