wat doen we?

Maatwerk

Binnen ons Kennis- en Expertisecentrum werken verschillende organisaties van onderwijs en zorg intensief samen waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en expertise. We bieden maatwerk op diverse vlakken:

  • (Voortgezet) Speciaal Onderwijs
  • Zorg voor kinderen met een leer- en ontwikkelingsprofiel
  • Ambulante begeleiding
  • (Brug naar) arbeid
  • Begeleiding en advies voor leerlingen, leerkrachten en schoolteams
  • Scholing

 

Wilt u meer weten over het onderwijs binnen het KEC? U vindt hier de schoolgidsen van de verschillende onderwijsorganisaties!

De Wijnberg (SO / VSO)

VSO De Ortolaan

SO De Spoorzoeker

 

Wilt u meer weten over de zorg binnen het KEC? Bekijkt u hier de website van de Mutsaersstichting!

De Mutsaersstichting onderscheidt zich door vroeg-interventies met behulp van een complete integratie van GGZ, Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs en opvang. Er wordt systematisch en vraaggericht gewerkt in een multidisciplinaire context. Zorgprogrammering is een kwaliteits- en kennisinstrument waarmee de zorgverlening goed beschreven is en goed meetbaar gemaakt kan worden. Meer informatie over de diverse zorgprogramma's vindt u hier.

 

Dagelijks staat een betrokken team van professionals klaar om alle kinderen in een specialistische, pedagogisch veilige situatie die vaardigheden te laten verwerven die hen optimaal in staat zullen stellen om samen met anderen in onze samenleving te kunnen functioneren.

 

Efficiëntere huisvesting

In nauwe samenwerking met de gemeente Roermond en de provincie Limburg is een gezamenlijke huisvesting voor het onderwijs- en zorgaanbod gerealiseerd. Deze gezamenlijke huisvesting betekent een besparing van 25% op de investerings-, beheer- en exploitatiekosten ten opzichte van individuele huisvesting voor elke partner. Het resultaat is een prachtig gebouw waar betrokken professionals uit de zorg en het onderwijs samenwerken aan één gezamenlijk doel en dat is het ontwikkelen van de talenten van het kind. Uiteraard leidt deze kosteneffectiviteit tot een betere allocatie van middelen naar de zorg en onderwijs voor het kind.

 

Een betekenisvolle bijdrage aan wijkontwikkeling

Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg biedt ook tal van voordelen op gemeentelijk niveau. Denk in dit kader aan het betrekken van leerlingen in naschoolse opvang, minder overlast van jongeren in de wijk, een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, een geïntegreerd aanbod van zorg en onderwijs in de toeleiding naar Voortgezet Onderwijs. Daarnaast is Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg een ontmoetingsplek voor ouderen en jeugdigen en wordt de sociale cohesie en de algehele leefbaarheid van de buurt vergroot. De samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin en jeugdvoorzieningen waaronder peuterspeelzalen, kinderopvang en BSO moet leiden tot synergie en verdere kennisontwikkeling.


Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg
is een samenwerking van Aloysius Stichting, Mutsaersstichting en de Wijnberg
Kasteel Hillenraedtstraat 36
6043 HK Roermond T 0475 320 805
info@kecdedonderberg.nl  www.kecdedonderberg.nl